0921-757 70 info@tallkvisten.se

Tack för din felanmälan

Detta kan du se som en bekräftelse på att vi mottagit din felanmälan.

På grund av rådande omständigheter åtgärdar vi i dagsläget bara brådskande felanmälningar. Vi återkommer till dig så snart vi kan!

Vi akuta felanmälningar som inte kan vänta till nästkommande vardag når ni oss på vårt journummer 0921-757 79.